Start Nyheter 2020 11 23 Högsäsong för viltolyckor

Högsäsong för viltolyckor

2020-11-23
De flesta viltolyckorna sker under hösten och vintern.

I Sverige rapporterades över 64 931 viltolyckor till Nationella Viltolycksrådet under 2019. De flesta viltolyckorna, nästan trefjärdelar är kollisioner med rådjur. Under förra året inträffade över 47 000 rådjursolyckor. Vildsvin kommer på andra plats med 7 696 inrapporterade olyckor under 2019. På tredje plats kommer älgolyckor, 5 602 stycken.
Under 2019 skedde flest viltolyckor, sett till antalet bilar, i länen Kalmar, Kronoberg, Gotland och Värmland. Det uppger försäkringsbolaget If.

Om du kör på en björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår, örn eller ren, då är du skyldig enligt lag rapportera det till polisen. Du måste också märka upp olycksplatsen. Dött och skadat vilt ska omhändertas. Läs mer om vad du behöver göra om en viltolycka sker på viltolycka.se

Foto: If

MHF Region Öst | Kuggebodavägen 55 | 372 94 LISTERBY | Tfn 072-21 22 109  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin