Start Media Senaste Trafikrutan

Svahns Trafikruta

Artikelförfattare: Bengt Swahn, Spelmansvägen 8, 341 32  Ljungby, e-post bengtswahn@telia.com

 

ST

Den här veckan skall innehållet handla om tilläggstavlor i olika format och betydelse. I vägmärkesguiden står följande om tilläggstavlor: ”De ger kompletterande anvisningar till vägmärken, exempelvis ange avstånd, vägsträckas längd eller tidsangivelse”. Tilläggstavlorna är oftast rektangulära, under förbudstavlor gula med röd bård och med den aktuella anledningen i svart text inuti. Under påbudstavlor eller anvisningsmärken är de blå med vit bård och angivelsen i vitt inuti.

Låt mig börja med tilläggstavla med tidsangivelser, som i huvudsak finns i anslutning till den blå fyrkantiga parkeringsskylten med ”P” inuti eller under förbudsmärken såsom förbud att parkera, förbud att stanna liksom förbudsskylten om hastighetsbegränsning.

Då det handlar om tidsangivelse finns olika varianter. Finns det en tilläggstavla med t.ex. tiden 8 – 17, så anger det tiden som gäller för vardagar och inte något annat. Om det under denna tidsrad finns ytterligare en tid angiven med siffrorna (8-14) inom parentes så anges tiden för dag före sön- och helgdag. Finns det ytterligare en rad med tid under de båda andra i rött 8 – 13, så gäller den tiden för sön- och helgdag. Sammanfattningsvis, finns det bara en rad med tiden 8-17 så gäller den tiden bara vardagar, finns det ytterligare en tid under den första inom parentes (8-14), så gäller den för dag före sön- och helgdag. Slutligen finns en tredje rad därunder i rött 8-13, så gäller den bara sön- och helgdag. Det är viktigt att man skiljer på dessa olika tider så att man vet vad som gäller. Det är också viktigt, att man tyder eventuellt andra angivelser på tilläggstavlan och vet vad som gäller där annan text finns.

En tilläggstavla, som ofta är förekommande är under hastighetsbegränsningsskylten, d.v.s. den runda gula med röd bård och en hastighetssiffra inuti i svart, exempelvis 30. Den förekommer ofta utanför skolor. Texten på tilläggstavlan kan då vara Måndag – Fredag och därunder en tidsangivelse 8-17. Mot bakgrund av vad jag informerat om innan så gäller på platsen hastighetsbegränsning till 30 km/timma Måndag – Fredag mellan 8-17 på vardagar. Ingen annan dag, således inte på skärtorsdag eller långfredag då dessa båda dagar inte är var-dag. Gäller ej heller onsdag före Kristi Himmelfärdsdag eller Kristi Himmelfärdsdag, som ju alltid infaller på en torsdag. Dessa båda dagar är ju heller ingen vardag. Det här kan ju vara av intresse att ha klart för sig.

Det kan ju också vara av intresse att ha kännedom om vilka uppgifter som finns på tilläggs-tavlan, exempelvis om det står 30 min. 8 – 18 eller ytterligare uppgift om avgift. Här gäller då att vara klar över när exempelvis avgift skall betalas.

I princip kan det ju finnas olika text på tilläggstavlan som talar om vad som gäller i fortsättningen. Det är därför viktigt, att man tar sig tid i anspråk för att tolka texten på rätt sätt.

En typ av tilläggstavla är den med olika pilar. Här gäller, att om pilen som sitter under vägmärket är riktad uppåt så börjar exempelvis förbudet att gälla vid skylten och gäller om inget annat sägs fram till nästa korsning. Om pilen som i ovanstående fall pekar neråt så upphör förbudet vid vägmärket. Det kan också finns en bakåtgående och en framåtgående pil och då gäller eventuellt förbud såväl före som efter skylten.

Tilläggstavlan är viktig att tolka på rätt sätt, vilket i vissa fall kan vara komplicerat.

MHF Region Öst | c/o Larsson | Sätervägen 6A | 756 46 Uppsala | Tfn 072-21 22 109  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin