Start Nyheter 2022 10

Senaste nyheter

Avdelningssamling 2022

2022-10-17
Regionen kallade sina avdelningar till två samlingar under oktober månad, en i Växjö och en i Vimmerby. Detta för att få skapa en dialog om vad avdelningarna vill att regionen ska göra och hur den bör vara utformad framöver. Därutöver för att arbeta vidare med att skapa en regional valberedning och en väl fungerande och drivande regionstyrelse.
Läs mer
MHF Region Öst | c/o Larsson | Sätervägen 6A | 756 46 Uppsala | Tfn 072-21 22 109  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin