Start Detta gör vi Trafikfakta

Fakta om trafiken

 

Dödssiffrorna i trafiken fortsätter att stiga

Under augusti 2016 omkom 25 personer och 219 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 16:e september 2016. Det är en fler omkomna jämfört med augusti månad 2015.

 

12 av de omkomna personerna hade färdats i personbil, fem på motorcykel, fyra på cykel, tre fotgängare och en i lastbil. Tre motorcyklister och 11 bilister omkom i singelolyckor, fyra cyklister har kolliderat med motorfordon.

 

  • under året har vi 18 fler döda i trafiken om vi inte räkna med att vi skulle ha minskat med ett antal enligt nollvisionens mål, säger Christer Folkesson regionordförande.

  • Utvecklingen går helt åt fel håll och myndigheten som ska sköta övervakningen av trafiken famlar fortfarande i total mörker, om det fortsätter som det gör nu så kommer Sverige att halka mycket långt ner på listan över minskning av antal döda i trafiken, säger Christer.

 

Enligt ny statistik från ETSC ligger Sverige först på 31 plats bland Europas länder när det gäller minskningen av dödsolyckor i vägtrafiken under perioden 2010 – 2015. Under 2016 har trafikdöden ökat på de svenska vägarna och minskningen riskerar att vändas till en ökning

Det räcker inte bara med ord när regeringen nu presenterar en nystart på nollvisionen, det krävs konkret handlingsplan om man tillsammans ska lyckas uppnå resultat.  

 

Information från Transportsstyrelsen om återkallade körkort

Stabil nivå av körkortsåterkallelser under 2015

Under 2015 fattade Transportstyrelsen beslut om totalt 34 726 körkortsåterkallelser. Det är en marginell ökning på 1,1 procent jämfört med året innan då 34 352 körkort återkallades.

Om en person inte kan antas svara upp mot de trafiksäkerhetskrav som ställs i landet, eller inte bedöms respektera det regelverk som omfattar trafiken har Transportstyrelsen ansvar för att pröva körkortsinnehavet. En sådan prövning kan resultera i att ingen åtgärd vidtas, att körkortsinnehavaren får en varning eller att körkortet återkallas. Under 2015 fattade Transportstyrelsen beslut om totalt 34 726 körkortsåterkallelser, vilket är en i princip oförändrad nivå jämfört med 2014.

– Vi ser ingen nämnvärd skillnad i antalet återkallelser på riksnivå jämfört med förra året, konstaterar Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsens körkortsavdelning. Jag bedömer att det är en siffra som ligger i linje med var vi bör ligga, även om en viss variation är naturlig.

Antal återkallade körkort per återkallelsegrund

2014

2015

Återkallelsegrund 1 Rattfylleri

6 438

6 609

Återkallelsegrund 2 Smitning

322

283

Återkallelsegrund 3 Flera mindre överträdelser

748

1 004

Återkallelsegrund 4 En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning

18 240

18 759

Återkallelsegrund 5 Opålitlighet i nykterhetshänseende

1 694

1 436

Återkallelsegrund 6 Allmän brottslighet

452

329

Återkallelsegrund 7 Medicinska skäl

4 014

4 318

Återkallelsegrund 8Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov

4 075

3 976

Återkallelsegrund 9 Hinder fanns för utfärdande av körkort

-

6

Samtliga*

34 352

34 726

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder. 

Ökning av återkallelsegrund 3 – flera mindre överträdelser

Antalet återkallade körkort med återkallelsegrund 3 ökar från 2014 till 2015 med 34,2 procent. Återkallelsegrund 3 handlar om att körkortsinnehavaren vid upprepade tillfällen begår mindre regelöverträdelser och på det sättet visar att han eller hon inte kan eller vill rätta sig efter de trafikbestämmelser som gäller. Exempel på sådana överträdelser kan vara mindre hastighetsöverträdelser eller att man kör fordon med sådana brister att det inte borde rulla i trafiken.

– Upprepade trafikförseelser är en signal om att man inte kan eller vill rätta sig efter de regler som gäller i trafiken och då finns det skäl för oss att ifrågasätta körkortsinnehavet, säger Åsa Bergqvist.

Ny återkallelsegrund börjar synas i statistiken

2013 infördes återkallelsegrund 9. Återkallelsegrunden ska användas när det fanns hinder mot att utfärda körkort vid tiden för utfärdandet och hindret fortfarande består. Återkallelsegrunden är dock väldigt sällsynt med totalt 6 fall under 2015. Det vanligaste exemplet på när grunden används är när det konstaterats att en annan person än körkortstagaren genomfört ett eller båda körkortsproven.

Trafiken i siffror

Antal omkomna i trafiken 2015 - 2016

  Hela året månad månader Hela året månad månader
  2015 april jan - april 2016 april jan - april
Hela riket 260 13  57  72  21  72
Jönköpings län 13 0  5  2  3
Kronobergs län 9 0  2  2  0  2
Kalmar län 8 0  1  3  1  3
Blekinge län 4 0  1  2  0  2
Östergötlands län 6 1  3  6  2  6

Antal svårt skadade i trafiken 2015 - 2016

  Hela året månad månader Hela året månad månader
  2015 april jan - april 2016 april jan - april
Hela riket 2397 183  647  590  157  590
Jönköpings län 105 3  13  21  3  21
Kronobergs län 50 5  11 13  4  13
Kalmar län 83 6  30  17  3  17
Blekinge län 30 3  15  6  3  6
Östergötlands län 86 11  20  24  7  24

Statistik hämtad från Transportstyrelsen (2015 är preliminära uppgifter) Statistiken bygger på polisrapporterade vägtrafikolyckor. Mer statistik finns på Transportstyrelsens hemsida.

MHF Region Öst | c/o Larsson | Sätervägen 6A | 756 46 Uppsala | Tfn 072-21 22 109  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin