Start Swahns Trafikruta Senaste Trafikrutan

Svahns Trafikruta

Artikelförfattare: Bengt Swahn, Spelmansvägen 8, 341 32  Ljungby, e-post bengtswahn@telia.com

 

ST

Innehållet i trafikrutan denna vecka kommer att handla om sådant, som är mer aktuellt i trafiken denna årstid än normalt.

Det hela handlar om hastigheten på våra vägar och gator. En anledning till att detta är aktuellt utöver årstiden är, att i rapporten som kommit i januari om att antalet döda i trafiken under 2018 ökat med nästan 30 % jämfört med 2017. Av rapporten gick också att utläsa, att en av anledningarna till denna ökning är den allt högre hastigheten.

Jag anknyter till vad jag sagt tidigare, att det måste till en skärpning och en attitydförändring. Det är först då vi alla börjar följa bestämmelserna och rekommendationerna o.s.v., som vi kommer att se en förändring då det gäller antalet döda i trafiken.

När det gäller hastigheten, så är det ju i stället så, att det är bättre att anpassa hastigheten till rådande omständigheter och underlag. Med det menar jag, att det på platsen kan råda dåligt väglag, dålig sikt o.s.v.

Vad gäller hastigheten, så har jag senaste tiden läst om, att polisen omhändertagit ett antal körkort bl.a. på grund av för höga hastigheter. Här säger grundbestämmelserna, att den som kör mer än 20 km/timma för fort där hastighetsbegränsningen är under 50 km/timma riskerar att bli av med körkortet som då också omhändertas av polisen. Detsamma gäller den, som kör mer än 30 km/timma för fort där hastighetsbegränsningen är 50 eller högre.

En annan sak, som man också bör vara uppmärksam på är, att ju mer jag ökar min hastighet desto längre blir bromssträckan och där är det så, att om jag fördubblar min hastighet så blir bromssträckan fyra gånger så lång som om jag kör med den lägre hastigheten. Låt mig ta ett exempel. Ponera att jag får köra 50 km/timma och då är bromssträckan vid normalt väglag och med normala förutsättningar vad gäller fordonet 12,5 meter. Ökas hastigheten till 100 km/timma, då blir bromssträckan 50 meter, vilket är fyra gånger så lång sträcka. Till det skall dessutom läggas den sträcka jag förflyttar mig innan jag börjar bromsa, d.v.s. reaktionssträckan, vilken kan variera på grund av min reaktionstid.

En annan sak, som ju också skall tas med i detta sammanhang är det avstånd som jag har till framförvarande fordon. Här brukar man tala om, att det avståndet skall vara lika långt som den hastighet jag håller. Alla vet, att det är svårt att avgöra. Därför användes en annan regel när det gäller avståndet till framförvarande fordon och den regeln gäller vid alla hastigheter. Det är 3-sekundersregeln. Den förklaras på enklaste sätt så, att när framförvarande fordon är vid ett fast föremål vid sidan av vägen börjar jag räkna, ettusenett, ettusentvå och om jag med mitt fordon kommer fram till det fasta föremålet innan jag hunnit räkna till ettusentre, ja då är avståndet helt enkelt för kort och jag får lätta på gasen så att avståndet ökar. Därefter är det bara att börja om igen. Det här är ganska enkelt och själv brukar jag tillämpa det ganska ofta då jag är ute och kör.

Sammanfattningsvis när det gäller hastighet så kan det vara lämpligare att anpassa farten efter omständigheter och underlag, att då jag ökar hastigheten ökar också markant min broms-sträcka och att avståndet till framförvarande fordon är viktigt att hålla. Det är också viktigt, att komma ihåg att körkortet inte är bevis på, att jag kan köra bil. Det är endast bevis på, att jag får köra bil.

MHF Region Öst | Brahegatan 33A | 563 32 Gränna | Tfn 036-710 800  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin