Start Swahns Trafikruta Senaste Trafikrutan

Svahns Trafikruta

Artikelförfattare: Bengt Swahn, Spelmansvägen 8, 341 32  Ljungby, e-post bengtswahn@telia.com

 

ST

Jag måste börja denna veckas trafikruta med att kommentera Smålänningens artikel förra fredagen om ökad säkerhet på Skånegatan. I den omnämns jag som trafikexpert. Jag vill i det sammanhanget klargöra, att det får stå för Smålänningen, jag har aldrig och kommer aldrig att utge mig för att vara trafikexpert. Jag brinner för trafiksäkerhets- och trafiknykter-hetsarbete, vilket jag klargjort anledningen till tidigare, men från det till att vara trafikexpert är avståndet långt. Jag kan liksom alla andra göra fel i trafiken och ha fel vad gäller bestämmelserna, vilket jag beklagar, men mitt intresse utmynnar i, att trafiksäkerheten och trafik-nykterheten på våra vägar och gator skall öka med minskat antal döda och svårt skadade som målsättning, men från det till att vara trafikexpert är vägen lång.

Så har vi kommit in i oktober månad. Det innebär, att från och med den 1 oktober är det tillåtet att montera på dubbdäcken på bilen. Det är inte lag på detta, men det är tillåtet att använda dubbade vinterdäck från 1 oktober. Jag har i det sammanhanget en liten fundering och det är om det är så lämpligt att använda sig av dubbade vinterdäck i södra delen av landet.

Jag vet att det är rätt vanligt att montera på dubbdäcken så snart det är tillåtet, men frågan är om det med dagens väghållning är nödvändigt. Detta beroende på, att de allra flesta vägar och även gatorna i tätorten är för det mesta fria från is och snö. Dessutom är det ju så, att dubbarna många gånger gör större skada än nytta. Detta inte minst beroende på, att dubbarna river upp asfalten och påverkar och skadar miljön. Jag har full förståelse för att använda dubbade vinterdäck ute på landsbygden där väghållningen med borttagande av snö och is är mindre än på de större vägarna, men med handen på hjärtat hur ofta är det aktuellt med dubbade vinterdäck på de större vägarna. Där förebygger väghållarna det hela genom behandling av vägbanan för att undvika att halka uppstår. Själv har jag inte använt dubbade vinterdäck på massor med år. Det innebär naturligtvis, att jag i större omfattning måste anpassa min hastig-het till rådande omständigheter och underlag. Jag är medveten om, att det råder delade upp-fattningar och meningar om detta, men inte minst för miljön, så tror jag det finns anledning att fundera lite extra på om jag skall montera dubbade vinterdäck på min bil. Nu talar jag om den del av land som vi befinner oss i. Det är en helt annan sak då vi kommer längre norrut i vårt land. Om det inte skulle finnas anledning fundera över detta varför är det i så fall förbjudet att framföra en bil med dubbade vinterdäck exempelvis i Tyskland, som ju är beläget i princip på nästan samma nivå som vår del av vårt land. I Stockholm är det t.o.m. så, att där är det för-bjudet att framföra sin bil med dubbade vinterdäck på en gata och det är Hornsgatan, som är infarten från söder till Södermalm. Det tycker jag också är konstigt, då det gör att om jag har dubbade vinterdäck på min bil och kommer söderifrån och skall t.e.x. till Skeppsbron så måste jag köra Essingeleden och via centrum för att därifrån köra till Skeppsbron. Då påverkar jag miljön i ännu större utsträckning än om jag kunde kört Hornsgatan via Slussen till Skepps-bron. Det här var lite funderingar kring dubbade vinterdäck.

Det finns många fordon, som framföres med vinterdäck året runt, vilket heller inte är att rekommendera. Detta bl.a. av den anledningen att vinterdäcken i sin struktur är mjukare än sommardäcken och blir därför inte så effektiva på fordonet sommartid.

Enligt gällande bestämmelser skall bilen vara utrustad med godkända vinterdäck under perioden 1 december – 31 mars. För att ett vinterdäck skall bli så bra som möjligt är det att rekommendera, att montera på vinterdäcken en tid före 1 december, så att de blir inkörda ordentligt innan väglaget blir sådant att det är dags.

Det här med sommardäck och vinterdäck finns det mycket att säga om, men för att det inte ska bli fel så rekommenderar jag att tala med en däckhandlare om detta. Då får du förutsätt-ningarna för att det ska bli så bra som möjligt.

MHF Region Öst | Brahegatan 33A | 563 32 Gränna | Tfn 036-710 800  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin