Start Swahns Trafikruta Senaste Trafikrutan

Svahns Trafikruta

Artikelförfattare: Bengt Swahn, Spelmansvägen 8, 341 32  Ljungby, e-post bengtswahn@telia.com

 

ST

I fredags kunde vi i Smålänningen läsa om en trafikolycka, som inträffat mellan två lastbilar på E 4 norr om Markaryd i södergående riktning. Det resulterade i, att E 4 stängdes av i båda riktningarna under ungefär 1½ timmas tid. Anledningen var en stillastående lastbil, som blivit påkörd bakifrån av en annan lastbil. Till saken hör, att den stillastående hade fått något slags haveri och den stod väl avkörd från körbanan på vägrenen utmed en raksträcka med varnings-triangel utsatt när jag själv körde E 4 söderut en knapp timma innan olyckan. Den syntes väl-digt bra där den stod på vägrenen utmed raksträckan och man kan osökt fundera över vad föraren av den påkörande lastbilen sysslat med, när vederbörande kör in i det stillastående fordonet, där det stod vid sidan av körbanan på motorvägen.

Trafiken på E 4 stängdes av i båda riktningarna och man kan ju tänka sig vilka köer som uppstod i och med denna avstängning. Enligt tidningsartikeln uppstod som tur var inga personskador, men vad hade hänt om det varit en personbil som stått vid sidan av körbanan och kanske dessutom med förare och passagerare i bilen. Detta av den orsaken, att en personbil som blir påkörd av en lastbil får naturligtvis betydligt större skador än som det var i detta fallet en lastbil.

En annan fråga som automatiskt dyker upp är naturligtvis, hur är det med uppmärksamheten på trafiken vid det aktuella tillfället? Anledningen till att dessa spörsmål osökt dyker upp är naturligtvis, att jag passerade den aktuella platsen strax innan olyckan och såg den stilla-stående lastbilen på vägrenen vid sidan av körbanan utan några som helst svårigheter att upptäcka det stillastående fordonet.

Rent allmänt, så är min bestämda uppfattning, att det från alla som är ute i trafiken och rör sig behövs en skärpning i alla avseenden. Detta gäller inte minst att följa gällande hastighets-bestämmelser. Då jag den senaste tiden varit ute och kört ganska mycket bl.a. på E 4, har jag konstaterat, att följa gällande hastighetsbestämmelser är vi dåliga på och då talar jag om alla typer av fordon, personbilar, personbilar med tillkopplade släpvagnar, lastbilar och lastbilar med tillkopplade släpvagnar. Det är många ekipage som kör bra mycket över vad som gäller och körkortet tycks dessa förare inte vara särskilt rädda om.

När jag ändå håller på och klagar är det lika bra att jag fortsätter med detta. Jag vet inte hur många gånger jag klargjort att trottoaren eller gångbanan är till för fotgängare eller gående och inte några andra. Glöm, att det inte står någonstans att man inte får cykla på trottoaren.

Cyklisten skall hålla till på cykelbanan om det finns en sådan, i annat fall på körbanans högra sida beroende på, att vi haft högertrafik i vårt land i drygt 50 år och fordon, oavsett typ, skall framföras på höger sida och cykeln är ett fordon. Om jag som cyklist absolut skall uppehålla mig på trottoaren får jag vara så snäll att stiga av cykeln och leda den. Den senaste tiden tycks det bli allt fler och fler som färdas med sin cykel på trottoaren och i det här avseendet skulle polisen ganska snart tjäna ihop en bra slant. Det är straffbart att cykla på trottoaren och bötes-beloppet är satt till 500 kronor.

När det gäller det här med cykel så finns det anledning ta upp en annan sak nu det blir allt mörkare på kvällar och morgnar. Även om det fortfarande finns en del som saknar eller inte har belysningen under mörker tänd, så tycker jag själv att det har blivit bättre vad gäller att använda belysning på cykeln under den mörka tiden på dygnet. Nu är det hög tid att se över belysningen och reflexerna på cykeln.

Sammantaget blir böterna idet avseendet ganska höga. Saknar jag strålkastare fram, eller är den bristfällig eller ur funktion så kostar det 500 kronor, saknas baklyktan, är den bristfällig eller ur funktion kostar det också 500 kronor, samma är det med reflexerna och det ska då finnas framtill, baktill och åt sidorna och de är bristfälliga eller saknas så kostar det också 500 kronor. 

MHF Region Öst | Brahegatan 33A | 563 32 Gränna | Tfn 036-710 800  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin