Start Nyheter 2021 4 8 Regionårsmöte

Regionårsmöte

2021-04-08
Torsdagen den 8 april höll region Öst sitt regionårsmöte digitalt via Zoom. 32 ombud deltog samt ett tiotal gäster.

Efter att i fjol hållt ett "pappersårsmöte" via utsckick med brev till alla ombuden blev det ett lite mer omfattande årsmöte i år då flera i styrelsen lämnade sina platser. Regionstyrelsen består nu av 5 ledamöter varav två omvaldes och tre nyvaldes. Ni finner kontaktuppgifter till styrelsen under kontaktfliken på hemsidan. 

Flertalet ombud och gäster tackade de avgående ledamöterna som lämnar med många års engagemang och erfarenhet samtidigt som lckönskningar framfördes till den nya styrelsen med nuvarande och kommande utmaningar. 

Sven-Olof Petersson tog över ordförandeskapet efter Christer Folkesson och tackade samtidigt för alla insatser för MHF. 

Verksamheten är alltjämt stark i regionen men vi ser en avmattning i verksamhetsgraden som kanske inte enbart beror på Covid-19 och en uttunning i avdelningar inom regionen. Detta är ett område regionssyrelsen kommer ha fokus på under den kommande tiden. 

MHF Region Öst | Kuggebodavägen 55 | 372 94 LISTERBY | Tfn 072-21 22 109  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin