Start Nyheter 2021 10 4 Förbundsmötet 2021

Förbundsmötet 2021

2021-10-04
Måndagen efter verksamhetskonferensen hölls MHFs Förbundsmöte i Knivsta. Regionens sex ombud utgjordes av Sven-Olof Petersson, Staffan Samuelsson, Lars-Göran Lindström, Bengt-Åke Lövemyr, Ann-Chatrine Jonsson och Ingemar Carlsson. Förhandlingarna genomfördes i lugnt tempo och ändå hanns 8 motioner och flera propositioner behandlas. Val till ordförande och styrelse avgjordes via röstsedlar då Region Öst nominerade sittande ordförande Maria Bergström, bifallet av Region Bergslagen, och sina redan tidigare föreslagna ledamöter men inget av regionens förslag fick majoritet.

 

 
 

Annette Fagerholm Ahlholm

MHF nya förbundsordförande

 

Vid Förbundsmötet som hölls den 5 oktober i Knivsta valdes efter omröstning en ny förbundsordförande.

–Jag tackar för det stora förtroendet. Uppdraget är bland det finaste man kan bli vald till, säger Annette Fagerholm Ahlholm, som efterträder Maria Bergström som ordförande i MHF.  

 

Lars Olov Sjöström

tillförordnad VD

 

I samband med Förbundsmötet lämnade Göran Sydhage sin tjänst som VD för att gå i pension. Han lämnar över rodret, om än tillfälligt, till Lars Olov Sjöström.

Rekrytering av en ny VD pågår, och under tiden är Lars Olov Sjöström både tillförordnad VD och trafiksäkerhetschef . –Jag ser fram emot att fortsätta MHF:s viktiga förnyelsearbete tillsammans med det övriga kansliet och hela MHF-landet, och vi kommer att hålla ett fortsatt högt tempo tills en ny chefstjänsteman är rekryterad, säger Lars Olov Sjöström.

Göran Sydhage avtackades genom Annette Fagerholm.

MHF Region Öst | Kuggebodavägen 55 | 372 94 LISTERBY | Tfn 072-21 22 109  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin