Start Nyheter 2021 10 4

Senaste nyheter

Förbundsmötet 2021

2021-10-04
Måndagen efter verksamhetskonferensen hölls MHFs Förbundsmöte i Knivsta. Regionens sex ombud utgjordes av Sven-Olof Petersson, Staffan Samuelsson, Lars-Göran Lindström, Bengt-Åke Lövemyr, Ann-Chatrine Jonsson och Ingemar Carlsson. Förhandlingarna genomfördes i lugnt tempo och ändå hanns 8 motioner och flera propositioner behandlas. Val till ordförande och styrelse avgjordes via röstsedlar då Region Öst nominerade sittande ordförande Maria Bergström, bifallet av Region Bergslagen, och sina redan tidigare föreslagna ledamöter men inget av regionens förslag fick majoritet.
Läs mer
MHF Region Öst | Kuggebodavägen 55 | 372 94 LISTERBY | Tfn 072-21 22 109  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin