Start Nyheter 2016 2 19 HD sätter ned foten för grovt rattfylleri

HD sätter ned foten för grovt rattfylleri

2016-02-19
Då har Högsta domstolen satt ner foten när det gäller påföljden för grovt rattfylleri.

Men tyvärr alldeles för lågt straff för att kunna rehabilitera gärningsmannen så att brottet inte upprepas.

http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2015/2015-12-14%20B%203480-14%20Dom.pdf

 

MHF Region Öst | Brahegatan 33A | 563 32 Gränna | Tfn 036-710 800  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin