Start Nyheter 2015 4 11 Årsmöte

Årsmöte

2015-04-11
MHF Region Öst höll i dag sitt årsmöte efter en förmiddag om Polisens arbete främst inom trafiken. Samlingen skedde i Ingarp där ett 40-tal ombud och besökare slutit upp.

Ett stort intresse visades för de tre poliserna som pratade om sin vardag längs vägarna. Tre poliser under ledning av Tommy Elgh från Jönköpingspolisen som visade även delar av sin utrustning i form av den nya kameran för att automatiskt kontrollera fordons registreringsskyltar mot bilregistret, spikmattor och fordonskontrollbussen.

Därefter avhölls ett årsmöte i god andra och med ett sikte på framtiden med önskemål från lokalavdelningarna att få ett ökat lokalt engagemang även upp i organisationen och inledande samtal om medlemsbegreppet.

Regionsstyrelsen tackar alla ombud, besökare och gäster för en mycket trevlig dag!

MHF Region Öst | Brahegatan 33A | 563 32 Gränna | Tfn 036-710 800  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin